16. ročník komorných koncertov Galéria hudby uzavrie sláčikové kvarteto

V Nitrianskej galérii vrcholí jesenná časť pravidelného koncertného cyklu s názvom Galéria hudby. Na 16. ročníku sa predstavili špičkoví hudobní interpreti a súbory.

Cyklus komorných koncertov sa zameriaval na hlbšie spoznávanie vážnej hudby všetkých historických období a súčasnej hudby. Aktuálny ročník mal za cieľ prezentovať významné diela zo sólovej i komornej hudby rôznych historických období i súčasnosti. Diela svetových i domácich skladateľov interpretovali úspešní hudobníci, ktorí sa etablovali nielen na domácej, ale aj na medzinárodnej scéne.

Hlavným cieľom koncertného cyklu bola podpora kvalitného koncertného umenia, ktoré sa môže významne rozvíjať v architektonicky i akusticky výnimočnom koncertnom priestore, v Koncertnej sále Župného domu.

Aktuálny ročník Galérie hudby ukončí koncert, ktorý sa bude konať 4. novembra o 18.00. V koncertnej sále Župného domu sa predstaví sláčikové kvarteto Miro Tóth & Dystopic Requiem Quartet.

„Toto hudobné zoskupenie odohrá návštevníkom Galérie hudby svoj program s názvom Black Angels Songs,“ informovali organizátori.

Inšpiráciou projektu bola jedna z najikonickejších kvartetových skladieb 20. storočia, skladba Black Angels od skladateľa Georga Crumba. Miroslav Tóth si však premietol tému nevysporiadanej povojnovej minulosti na Slovensku.

Skladba je venovaná Barbore a Vojtechovi Gálovcom. Vojtech bol zastrelený nemeckým vojakom na pochode smrti z koncentračného tábora Sachsenhausen. Manželka Barbora s dvomi deťmi, Egonom a Fedorom, prežili vojnu v terezínskom gete.

Hudobné dielo je rozdelené na tzv. Dve knihy. „BOOK I. je súborom deviatich vojnových a pohrebných skladieb. BOOK II. je výrazovo explozívnym a zvukovo masívnejším protikladom prvej časti. Vznikli tak dve odlišné časti diela – prvá ako reminiscencia na zabudnutú minulosť a druhá ako pripomienka scudzujúcej prítomnosti,vyjadrili sa k dielu organizátori.

Televízia Nitrička

Forgot Password