16 Gruzíncov pracujúcich v Nitre musí opustiť krajinu

Cudzinecká polícia si tentokrát posvietila na zamestnancov stavby polyfunkčného komplexu v Nitre. Kontrolovaní boli najmä štátni príslušníci tretích krajín.

Pri kontrolách nitrianska polícia spolupracovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, Inšepektorátom práce Nitra a ďalšími zložkami policajného zboru. Posvietili si prevažne na pracovníkov z Gruzínska a Ukrajiny.

Kontroly prebehli pri výkone stavebných prác. Priestupky boli zistené na úseku cudzineckého režimu, za čo im boli uložené blokové pokuty vo výške 4 380 eur.

Len pri pokutách však neostali. Policajti vďaka razii zistili, že 16 Gruzíncov vykonáva pracovnú činnosť bez príslušných oprávnení a udelených výnimiek, teda v rozpore so zákonom. „Z uvedeného dôvodu sme pristúpili k predvedeniu týchto cudzincov podľa § 79 Zákona o pobyte cudzincov v súvislosti s konaním o ich administratívneho vyhostenia z územia SR,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Všetkým cudzincom, u ktorých bolo zistené nedodržanie predmetného zákona, boli vydané rozhodnutia o administratívnom vyhostení.

Gruzíci tak majú uložený zákaz vstupu na územie SR a do členských štátov EÚ na dobru jedného roka. Krajinu musia opustiť do 15 dní.

Zdroj foto: FB Polícia SR – Nitriansky kraj

Ak máte pripomienky, námety alebo nápady, kontaktujte ma na mailovej adrese: dominika.pucatova@nitrianskyhlasnik.sk

Televízia Nitrička

Forgot Password