11. ročník prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii

Cyklus prednášok je určený pre všetkých priaznivcov umenia a nadväzuje na predchádzajúce ročníky, ktoré boli realizované od roku 2011.

Jeseň 2021 bude venovaná médiu Kresby a počas prednášok sa návštevníci môžu tešiť na stretnutia s teoretikmi či výtvarníkmi. Prednášky o súčasnom výtvarnom umení majú za cieľ predstaviť problematiku pojmov a tém, vďaka ktorým možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia a zámerom je prebudiť záujem verejnosti o umenie tejto doby. Edukačný projekt predstavuje novodobé diela a prostredníctvom prednášok a prezentácií o najnovších výskumoch uznávaných kunsthistorikov majú návštevníci možnosť nahliadnuť do sveta umenia z viacerých uhlov.

„Tohtoročný cyklus sa pozrie na kresbu ako na plnohodnotne a svojbytne výtvarné médium, nielen ako sprievodnú a úvodnú skicu pri vzniku väčších celkov, napríklad malieb alebo architektúry,“ uviedla Nitrianska galéria.

Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov návštevníkov pri strete so súčasným umením v galériách.

Prvá prednáška sa uskutoční 21. septembra o 18:00 a bude ju viesť historička a teoretička umenia Dana Doricová, ktorá sa okrem iného venuje aj kurátorstvu výstav. Prednáška Kresba z obdobia 1980 – 2020 – Výber zo slovenských, českých a medzinárodných výstav sa uskutoční v Koncertnej sále Nitrianskej galérie. Vstup pre návštevníkov je voľný.

Zameranie prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Dôležitou časťou je i záverečná fáza otvorenej diskusie, ktorá má za cieľ priniesť očakávanú spätnú väzbu. Organizátori žiadajú všetkých návštevníkov o dodržiavanie protiepidemiologických opatrení, ktoré sa budú riadiť aktuálnym vývojom pandemickej situácie.

Televízia Nitrička

Forgot Password