V šalianskom kostole pribudol platobný terminál na milodary

V Kostole svätej Margity Antiochijskej v Šali môžu ľudia svoje milodary poskytnúť už aj prostredníctvom platobného terminálu, ktorý sa nachádza v zadnej časti chrámu.

Farnosť o tom informuje v oznamoch. Modernú novinku farnosť predstavila pri príležitosti hodov.

„V čase, keď aktívne hľadáme finančnú podporu na opravu nášho organa, sme sa po porade s našou farskou ekonomickou radou rozhodli, že zavedieme do kostola platobný terminál. Je to novinka, ktorú bežne používajú vo viacerých zahraničných krajín, ako aj v niektorých slovenských farnostiach,“ hovorí dekan v Šali Peter Nagy.

Princíp fungovania je veľmi jednoduchý. Ktokoľvek má záujem, tak na displeji terminálu vyberie jednu z predvolebných súm alebo zadá ľubovoľnú sumu. Po priložení platobnej karty, mobilu alebo hodiniek sa na displeji zobrazí potvrdenie o realizácii platby. Už teraz ďakujeme za všetky milodary pre náš chrám,“ dodal Nagy.

Dátum hodov je spojený so sviatkom zasvätenia miestneho kostola.

V Šali je špecifický, pretože v tento termín neoslavujú patróna chrámu, ale výročie posviacky chrámu.

V Šali je zasvätený sv. Margite Antiochijskej. Stavba bola postavená v rokoch 1828 – 1837 na mieste staršieho kostola, ktorý bol vybudovaný najneskôr v 16. storočí.

Zdroj foto: Archív Farnosti Šaľa

Televízia Nitrička

Forgot Password