židovská obec

Nitra v čase: Židovský cintorín na KlokočineHistória

Nitra v čase: Židovský cintorín na Klokočine

Posledné miesto odpočinku, ale aj jeden z najväčších židovských cintorínov na Slovensku.
Nitra v čase: SynagógaHistória

Nitra v čase: Synagóga

Vzácna budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Forgot Password