verejné priestranstvá Nitra

V Nitre pripravujú manuál tvorby verejných priestranstievSprávy

V Nitre pripravujú manuál tvorby verejných priestranstiev

Koncepčný materiál sa má zaoberať zeleňou, dopravou, infraštruktúrou aj umeleckými dielami.
O čistení ulíc a parkovísk v meste budete informovaní vopred: Očakávajú efektívnejší výsledokSprávy

O čistení ulíc a parkovísk v meste budete informovaní vopred: Očakávajú efektívnejší výsledok

Obyvatelia budú informovaní cez facebook, web mesta, dopravnou značkou, prípadne formou oznamu v bytových domoch.

Forgot Password