Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

Svätoplukovo kráľovstvo ožilo v celoslovenskej súťaži už štrnástykrátKultúra

Svätoplukovo kráľovstvo ožilo v celoslovenskej súťaži už štrnástykrát

Vyhlasovateľ súťaže – Základná škola kráľa Svätopluka – vyberal víťazov z 350 prác. Zúčastniť sa mohlo aj slovenské zahraničie.
Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú vyhlásila UKF, má vzbudiť hrdosť k dejinám krajinyKultúra

Súťaž Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, ktorú vyhlásila UKF, má vzbudiť hrdosť k dejinám krajiny

Deti a mládež sa môžu súťaže zúčastniť v rámci 5 tém. Prijímajú projekty v literárnej, výtvarnej aj elektronickej podobe.

Forgot Password