sociálne poistenie

Živnostníci, pozor! Od januára si za poistné priplatíteSprávy

Živnostníci, pozor! Od januára si za poistné priplatíte

Živnostníkom, SZČO aj dobrovoľne poisteným sa od 1. januára 2021 zvyšujú vymeriavacie základy pre platenie poistného.
Žiadatelia o predčasný dôchodok nesmú byť zamestnaníSprávy

Žiadatelia o predčasný dôchodok nesmú byť zamestnaní

Poistenec, ktorý chce požiadať o predčasný starobný dôchodok, nesmie byť zamestnaný.

Forgot Password