publikácia

Nová publikácia ponúka dejiny katedrálnej kapituly v Nitre a biografie zosnulých kanonikovHistória

Nová publikácia ponúka dejiny katedrálnej kapituly v Nitre a biografie zosnulých kanonikov

Publikácia s názvom Vitae Canonicorum Nitriensium má za cieľ priniesť sumárny pohľad na obsadenie kapituly naprieč storočiami
Nová 600-stranová publikácia priblíži dobové písomné pamiatky o šírení kresťanstvaHistória

Nová 600-stranová publikácia priblíži dobové písomné pamiatky o šírení kresťanstva

Cieľom publikácie, ktorá vyšla v tomto roku, je priniesť čitateľom čo najkompletnejšiu zbierku historických listinných prameňov.
Publikácia SPU získala ocenenie od medzinárodnej organizácie v ParížiSprávy

Publikácia SPU získala ocenenie od medzinárodnej organizácie v Paríži

Organizácia, ktorá zastrešuje 46 členských krajín sveta produkujúcich víno, udeľovala výročné ceny za publikácie v oblasti vinárstva a vinohradníctva.
Počas Noci divadiel predstavia publikáciuDivadlá a kiná

Počas Noci divadiel predstavia publikáciu

DAB počas Noci divadiel predstaví novú publikáciu i Divadelnú knižnicu.

Forgot Password