profesor Peter Ondrejkovič

Koncom roka svet opustil Peter Ondrejkovič, zakladateľ a prvý dekan FSVAZSprávy

Koncom roka svet opustil Peter Ondrejkovič, zakladateľ a prvý dekan FSVAZ

Myšlienka založiť štúdium sociológie získala na UKF reálnu podobu vďaka Petrovi Ondrejkovičovi.

Forgot Password