online závislosť

Psychické poruchy: Online závislosťŠtýl

Psychické poruchy: Online závislosť

Porucha, ktorá by kategorizovala závislosť na internete alebo online svete, nie je uvedená v odbornej príručke pre duševné zdravie.

Forgot Password