kultúrny cestovný ruch Nitra

Pandémia v minulom roku ovplyvnila aj turistický ruch v NitreKultúra

Pandémia v minulom roku ovplyvnila aj turistický ruch v Nitre

Fungovanie Turistického informačného centra v Nitre v roku 2020 zodpovedalo priebehu pandémie.
Zapojte sa do dotazníka o cestovnom ruchu. Určený je pre obyvateľov aj návštevníkov mestaSprávy

Zapojte sa do dotazníka o cestovnom ruchu. Určený je pre obyvateľov aj návštevníkov mesta

Získané informácie pomôžu vytvoriť obraz o lokálnej kultúre a cestovnom ruchu, a to najmä v súčasnom nie ľahkom období.

Forgot Password