holokaust

Židovský kódex prijatý pred viac ako 80 rokmi, určil aj tragickú budúcnosť časti nitrianskeho obyvateľstvaHistória

Židovský kódex prijatý pred viac ako 80 rokmi, určil aj tragickú budúcnosť časti nitrianskeho obyvateľstva

V čase, kedy bol vydaný oficiálny zákon o vysťahovaní Židov, už z Nitry takmer nemali koho vysťahovať.
Nitra v čase: SynagógaHistória

Nitra v čase: Synagóga

Vzácna budova je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky.

Forgot Password