dejiny Nitry

Nová publikácia ponúka dejiny katedrálnej kapituly v Nitre a biografie zosnulých kanonikovHistória

Nová publikácia ponúka dejiny katedrálnej kapituly v Nitre a biografie zosnulých kanonikov

Publikácia s názvom Vitae Canonicorum Nitriensium má za cieľ priniesť sumárny pohľad na obsadenie kapituly naprieč storočiami
Pripomíname si výročie 1. písomnej zmienky o Nitrianskom biskupstveHistória

Pripomíname si výročie 1. písomnej zmienky o Nitrianskom biskupstve

Zachovaný opis písomnej zmienky je uložený vo Vatikánskom apoštolskom archíve.

Forgot Password