znižovanie energetickej náročnosti UKF

UKF znižuje energetickú náročnosť budov študentských domovovSprávy

UKF znižuje energetickú náročnosť budov študentských domovov

K prioritným úlohám univerzity patrí efektívne energetické hospodárenie (úspora vody, energií, oprava a údržba budov atď.). Univerzita Konštantína Filozofa preto…

Forgot Password