Zdravé potraviny a zdravé životné prostredie

SPU sa úspešne zapojila do projektu zameraného na inteligentné farmárstvoSprávy

SPU sa úspešne zapojila do projektu zameraného na inteligentné farmárstvo

Predmetom projektu je výskum a vývoj zameraný na koncept takzvaného inteligentného farmárstva a agropotravinárskej produkcie s vysokou pridanou hodnotou.

Forgot Password