zbraňová amnestia

Zbraňová amnestia: Čo to je a do kedy ju možno využiť?Hobby

Zbraňová amnestia: Čo to je a do kedy ju možno využiť?

Začína platiť v novembri a potrvá 6 mesiacov. Zbraňová amnestia je vo všeobecnosti považovaná za prevenciu páchania trestnej činnosti.

Forgot Password