verejný priestor Nitra

V Nitre pripravujú manuál tvorby verejných priestranstievSprávy

V Nitre pripravujú manuál tvorby verejných priestranstiev

Koncepčný materiál sa má zaoberať zeleňou, dopravou, infraštruktúrou aj umeleckými dielami.

Forgot Password