učiteľstvo

UKF vyhovie študentom pedagogických predmetov. Čaká ich viac praxeSprávy

UKF vyhovie študentom pedagogických predmetov. Čaká ich viac praxe

Študenti učiteľských programov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre budú môcť absolvovať prax vo vyššom rozsahu ako doteraz.

Forgot Password