tržby

Tržby stúpajú, život sa vracia do normáluSprávy

Tržby stúpajú, život sa vracia do normálu

Tržby aj počet vydaných pokladničných dokladov sa postupne vracajú na úroveň obdobia spred pandémie.

Forgot Password