svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Keď sa z ľudí stane tovar…Ľudia

Keď sa z ľudí stane tovar…

Je to ponižujúce, bolí to a môže sa to stať aj vám.

Forgot Password