štúdium na UKF

DOD v tradičných učebniach, ale aj v skleníkoch a laboratóriáchZaujímavosti

DOD v tradičných učebniach, ale aj v skleníkoch a laboratóriách

Univerzity a vysoké školy sa aktuálne snažia prilákať potenciálnych študentov prostredníctvom dní otvorených dverí. Tie sa za roky stali adekvátnou…

Forgot Password