Softvérové procesy v priemyselnej praxi

Informatici z nitrianskej UKF uspeli v grantovej výzveSprávy

Informatici z nitrianskej UKF uspeli v grantovej výzve

Projekt chce prepojiť vybrané oblasti štúdia aplikovanej informatiky s IT organizáciami z nitrianskeho regiónu.

Forgot Password