sociálne služby Nitra

Plán sociálnych služieb poskytovaných mestom prechádza aktualizáciouSprávy

Plán sociálnych služieb poskytovaných mestom prechádza aktualizáciou

Výsledok bude predložený na prerokovanie a schválenie mestskému parlamentu.

Forgot Password