sociálna pomoc Nitra

Vyplnením dotazníka môžete ovplyvniť podobu sociálnej pomoci v mesteSprávy

Vyplnením dotazníka môžete ovplyvniť podobu sociálnej pomoci v meste

Výsledky dotazníkového prieskumu budú zapracované do plánov na roky 2021 – 2025.

Forgot Password