promócie

Nitriansku letnú univerzitu ukončili promócieZaujímavosti

Nitriansku letnú univerzitu ukončili promócie

Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita už niekoľko rokov pripravujú pre deti z Nitry a okolia program, počas ktorého…

Forgot Password