projekt Horizont 2020

Žijete na vidieku? Vyplňte dotazník o vplyvoch pandémie na váš životSprávy

Žijete na vidieku? Vyplňte dotazník o vplyvoch pandémie na váš život

Cieľom dotazníka je získať škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku a hľadať odporúčania pre reštart.

Forgot Password