pripomienky a názory obyvateľov

Chcete sa vyjadriť k tvorbe Územného plánu Nitry? Čoskoro budete mať možnosťSprávy

Chcete sa vyjadriť k tvorbe Územného plánu Nitry? Čoskoro budete mať možnosť

Verejné stretnutia odprezentujú dôvody, zámery a proces zapájania verejnosti do tvorby plánu. Cieľom je tiež získať názory a pripomienky obyvateľov.

Forgot Password