predčasný dôchodok

Žiadatelia o predčasný dôchodok nesmú byť zamestnaníSprávy

Žiadatelia o predčasný dôchodok nesmú byť zamestnaní

Poistenec, ktorý chce požiadať o predčasný starobný dôchodok, nesmie byť zamestnaný.

Forgot Password