požehnanie pamätnej tabule

V gotickej priekope Nitrianskeho hradu sa konala nezvyčajná slávnosťSprávy

V gotickej priekope Nitrianskeho hradu sa konala nezvyčajná slávnosť

V závere prebehlo tiež požehnanie pamätnej tabule, ktorá bude umiestnená na chrenovskom kostole.

Forgot Password