pozastavenie účinnosti všeobecne záväzného nariadenia

Súd pozastavil účinnosť VZN o zákaze hazardu v NitreSprávy

Súd pozastavil účinnosť VZN o zákaze hazardu v Nitre

Krajský súd v Nitre dočasne pozastavil účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu v Nitre.

Forgot Password