posun termínu daní

Finančný výpadok pokryje nový úver

Má ísť o rezervu, ktorou mesto pokryje svoje záväzky v prípade prechodného finančného nedostatku.

Forgot Password