pornografia

Kyberšikana = novodobý druh šikanyĽudia

Kyberšikana = novodobý druh šikany

V slovníku by sme pod pojmom šikana našli slová typu: týrať, trápiť, robiť príkorie, klásť úmyselné prekážky alebo prenasledovať.

Forgot Password