podporné obdobie

Poisťovňa automaticky predlžuje podporné obdobie v nezamestnanostiSprávy

Poisťovňa automaticky predlžuje podporné obdobie v nezamestnanosti

Nárok na predĺžené podporné obdobie majú poistenci, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí…

Forgot Password