plastový odpad

V Nitre pribúdajú nové nádoby na plastSprávy

V Nitre pribúdajú nové nádoby na plast

Systém triedeného zberu nahradia stodvadsať litrové nádoby na plastový odpad. Žlté vrecia tak postupne zmiznú z obehu.

Forgot Password