písomné pamiatky

Nová 600-stranová publikácia priblíži dobové písomné pamiatky o šírení kresťanstvaHistória

Nová 600-stranová publikácia priblíži dobové písomné pamiatky o šírení kresťanstva

Cieľom publikácie, ktorá vyšla v tomto roku, je priniesť čitateľom čo najkompletnejšiu zbierku historických listinných prameňov.

Forgot Password