Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

V Nitre prebieha Medzinárodné stretnutie piaristickej mládežeKultúra

V Nitre prebieha Medzinárodné stretnutie piaristickej mládeže

Prvý júlový týždeň sa v Nitre uskutoční Medzinárodné stretnutie piaristickej mládeže, ktoré prebieha na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského…

Forgot Password