pandemické ošestrovné

Sociálna poisťovňa upravila júnové tlačivá k OČRSprávy

Sociálna poisťovňa upravila júnové tlačivá k OČR

Ak rodič po čiastočnom otvorení školských zariadení pokračuje v OČR, nepodáva novú žiadosť, ale vyplní upravený formulár Čestného vyhlásenia.

Forgot Password