otvorenie škôl Nitra

Radnica zatiaľ neeviduje veľký záujem o otváranie škôlVzdelávanie

Radnica zatiaľ neeviduje veľký záujem o otváranie škôl

Nitrianska radnica zatiaľ eviduje pomerne nízky záujem základných škôl (ZŠ) o otváranie tried druhého stupňa ZŠ.

Forgot Password