online výučba SPU

SPU bude v zimnom semestri vzdelávať študentov len dištančnou formouSprávy

SPU bude v zimnom semestri vzdelávať študentov len dištančnou formou

Individuálne konzultácie a skupinové práce môže odsúhlasiť dekan fakulty.

Forgot Password