oddychuj vonku

V nasledujúcom školskom roku sa budú žiaci na Cabajskej učiť aj v eko triedeSprávy

V nasledujúcom školskom roku sa budú žiaci na Cabajskej učiť aj v eko triede

Projekt triedy pod holým nebom vybudovali vďaka grantu zamestnanci školy v spolupráci s rodičmi žiakov.

Forgot Password