nová inscenácia DAB

Pripravovaná inscenácia DAB priblíži životné cesty a osudy kniežaťa PribinuKultúra

Pripravovaná inscenácia DAB priblíži životné cesty a osudy kniežaťa Pribinu

Inscenácia o Pribinovi – kľúčovej postave pre dejiny Nitry, obohatí divadelnú sezónu venovanú slovenskej pôvodnej tvorbe. 
DAB pre novú inscenáciu pripravuje nevšednú scénu. Využije posuvné hydraulické stoly a ďalšiu technikuKultúra

DAB pre novú inscenáciu pripravuje nevšednú scénu. Využije posuvné hydraulické stoly a ďalšiu techniku

Osudy postáv sa budú odohrávať s ťažkým historickým pozadím židovských transportov, napriek tomu tu nebude chýbať láska, vzájomná pomoc a…

Forgot Password