námesačnosť

Psychické poruchy: NámesačnosťŠtýl

Psychické poruchy: Námesačnosť

Táto porucha spánku sa radí medzi zložité formy nevedomého správania. Čo ju však spôsobuje?

Forgot Password