nákup

Nitra rozšírila pomoc na ďalšie skupiny obyvateľovKoronavírus

Nitra rozšírila pomoc na ďalšie skupiny obyvateľov

Pôvodne bola určená len občanom nad 65 rokov odkázaným na výpomoc druhých.

Forgot Password