monoklonálne protilátky v Komárne

V Komárne liečia pacientov s COVID-19 monoklonálnymi protilátkamiSprávy

V Komárne liečia pacientov s COVID-19 monoklonálnymi protilátkami

Protilátky podávajú formou infúzie do žily. Po podaní zdravotný stav pacienta nejaký čas sledujú.

Forgot Password