Monika Filipová

UKF navštívila štátna tajomníčkaSprávy

UKF navštívila štátna tajomníčka

V rámci diskusie bolo prezentované poslanie univerzity a jej tradícia v oblasti prípravy pedagogických zamestnancov.

Forgot Password