miestne dane

Veľký prehľad nových aj starých poplatkov v NitreSprávy

Veľký prehľad nových aj starých poplatkov v Nitre

Počas roku 2019 sa v Nitre menilo množstvo poplatkov. Ďalšie zmeny nás čakajú od januára 2020.

Forgot Password