medvede v Šuriankach

Šurianky vystríhajú obyvateľov a návštevníkov pred stretom s medveďou rodinouSprávy

Šurianky vystríhajú obyvateľov a návštevníkov pred stretom s medveďou rodinou

Upozorňuje najmä tých, ktorí svoje voľnočasové aktivity trávia na poľných cestách a v priľahlých hájoch.

Forgot Password