materská škola Klások

Od nového školského roka má vzniknúť škôlka, ktorej zriaďovateľom bude SPUVzdelávanie

Od nového školského roka má vzniknúť škôlka, ktorej zriaďovateľom bude SPU

Predškolské zariadenie funguje na Hospodárskej ulici a jeho doterajším zriaďovateľom bolo mesto Nitra.

Forgot Password