Lipová kompostér

Chrenovčania kompostujú: V meste pribudlo ďalšie kompostoviskoSprávy

Chrenovčania kompostujú: V meste pribudlo ďalšie kompostovisko

Zapojené domácnosti dostali kľúč od kompostéra, potrebné príslušenstvo aj informácie v podobe prednášky.

Forgot Password